ஜாஸுக்கு பாஸ்! ஹோண்டா WR-v

ஹோண்டாவில், CR-V, BR-V மாதிரி இப்போது WR-V வந்துவிட்டது. தூரத்தில் இருந்து பார்த்தால், ‘ஜாஸ் வருது’ என்று ஏமாந்துபோவீர்கள். அதாவது WOWR-V என்பதன் சுருக்கமாம். இது ஜாஸை அடிப்படையாகக் கொண்ட க்ராஸ்ஓவர் கார்…
Source: Motor

Add your comment

Your email address will not be published.