பணக்காரர்களின் விளையாட்டு பொம்மை!

‘பார்க்கிறதுக்கு போலோ மாதிரியே இருக்கே’ என்றால், ‘இது போலோ இல்லை’ என்கிறார்கள்…
Source: Motor

Add your comment

Your email address will not be published.