மோட்டார் கிளினிக் – கேள்வி – பதில்

‘டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்’ படப் புகழ் செவர்லே பீட்டின் கவர்ச்சியான டிஸைனுடன் ஒப்பிடும்போது, அதன் கேபின் வடிவமைப்பு பரவாயில்லை ரகம்தான்…
Source: Motor