யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லி இனோவா!

‘‘நான், என் மனைவி பிரதீபா, என் பொண்ணு அத்வைதா… சின்னக் குடும்பம்தான். ஆனா, வெளியூர்களுக்குப் போனா ‘யாரடி நீ…
Source: Motor

Add your comment

Your email address will not be published.